Home / KREDİLER / Bireysel Kredi Reeskontu

Bireysel Kredi Reeskontu

Bireysel Kredi Reeskontu

Bankalara yolu düşmeyen çok az insan olsa gerek. Ekonominin can damarı paradır. Kazancınızın yetmediği yerde kredi almak ekonomik döngüyü kısa ve uzun vadede kolaylaştırmaktadır. Bu ihtiyaçlarınız için eğer çevrenizde borç verecek kimse yoksa bankalar aracılığı ile bu borçlarınızı ödersiniz. Fakat bu alınan borçlarda daha sonra toplu istendiğinden bu seçenek de cazip gelmez size bunun yerine aylık taksitler ile ödeyebileceğiniz tüketici kredilerini çekebilirsiniz. Bankalardan bireysel kredi, ev kredisi gibi farklı kredilerden birini kullanmış olan müşteriler yıl sonunda hesaplarından yapılmış bireysel kredi reeskontu adı verilen kesintilerle karşılaşmaktadırlar. Kredi çekme sırasında müşterilerin bilgisinin olmadığı ve karşılaştıklarında da şikayetlere konu olan reeskont, iskonto anlamına gelmektedir. 231 sayılı Vergi Uslu Kanunu (VUK)’nun 281. Ve 285.maddelerine göre Banka, Banker ve Sigorta şirketlerinin alacak ve borç senetlerin reeskonta işlemi uygulamalıdır. Diğer işletmelerin reeskonta yapması zorunlu değildir. İşlemi uygulayan banka, banker ve sigorta şirketlerinin hesaplamış oldukları reeskontları müşterilerin dönem hesabına yansıtması zorunludur.

Reeskonta muhasebede tasarruf değer ölçüsünün (eldeki senedin değerlenme gününde sahip olduğu değer) Banka, Banker ve Sigorta şirketleri tarafından alacak ve borç senetlerine dönem sonunda uygulanan bir envanter işlemidir. Bilanço gününde( dönem sonunda) henüz vadesi gelmemiş olan borç ve alacak senetlerinde yazılı değerlerin gerçek değere, tasarruf değerine dönüştürülmesi işlemi olarak da tanımlanabilmektedir. Poliçe ve bono senetleri gibi kambiyo senetleri reeskonta tabidir. Tahviller, kıymetli evrak niteliği taşıyan hisse senetleri, emtia senetleri, sigorta poliçelerine ise uygulanmamalıdır.

Senet üzerinde yazılı olan oran kadar faiz oranı uygulanmaktadır. Senet üzerinde bulunmuyorsa senedin değerlenme gününde geçerli olan T.C. Merkez Bankası iskonto oranı geçerli olacaktır. Bir borcun reeskonta tabi tutulabilmesi için banka gibi İktisadi bir işletme bünyesinde oluşturulmuş ve vadeli bir senede bağlı olması, ticari faaliyetle ilgisi olması, vadesinin henüz gelmemiş olması, iktisadi işletmenin aktif ve pasifinde bulunması gerekmektedir. Reeskont işlemi bankalarda nakit akış hızını artıran bir işlemdir. Kredi kullanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin işlem yapacağı bankalarından bilgi talep etmelidir. Her şeyi detaylı öğrenmeden kredi sözleşmelerine imza atmayın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir