KARİYER

Devlet Memurları Hangi Ek İşleri Yapabilir?

Devlet memurlarının ek gelir elde etmek amacına yönelik olarak ek iş yapıp yapamayacakları cevabı en fazla merak edilen sorular arasında yer alıyor. Hizmet alanları ve görev şartları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenen memurlar ek iş yaparak gelir elde etmek istese de, kanunda açıkça belirtilen hükümler gereğince diledikleri işleri yapamıyorlar. Ancak bazı istisnai durumlarda ve yasada belirtilen koşullara uygunluk gösterilmesi durumunda devlet memurlarının belirlenen sınırlar kapsamında ek iş yapabilmeleri mümkün olabiliyor.

Devlet memuruysanız ve hangi işlerde çalışabileceğinizi bilmiyorsanız; bu içeriğimiz size yol gösterecektir.

Devlet Memurları Kanunu 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışanların esnaf veya tacir sayılmalarını gerektirecek herhangi bir faaliyette bulunmasını yasaklıyor. Buna göre, memurlar ticari faaliyete yönelik işler yapan işletmelerde ve sanayi müesseselerinde görev alamadıkları gibi ticari vekillik veya mümessillik görevinde de bulunamazlar. Ayrıca, herhangi bir mesleki faaliyet sürdürmek veya serbest mesleği icra etmek için büro, ofis ve muayenehane benzeri yerler açamazlar. Ancak, özel kanunla belirlenen bazı görevler, yasak kapsamının dışında tutulmuş ve memurların bazı ek işleri yapabilmeleri veya kazanca yönelik faaliyetlerde bulunmalarına olanak sağlanmıştır.

Devlet Memurlarının Çalışabilecekleri ve Çalışamayacakları İşler

Devlet memurlarının ek iş yapıp yapamayacakları hususu 657 sayılı kanunda açık bir şekilde belirtilmiş olmakla birlikte, çıkarılan özel kanunlar devlet memurlarına bazı işleri yapabilme hakkı tanımıştır. Devlet memurluğu kadrosunda bulunan ve hangi işleri yapabilecekleri konusunda tereddüt yaşayan birçok kişi, yapabilecekleri ek işler konusunda tereddüt yaşamakta ve aşağıdaki soruları sormaktadır.

  • Devlet memuru bir şirkete ortak olabilir mi?
  • Öğretmen ücret karşılığı ders verebilir mi?
  • Memurlar borsada alım satım yapabilir mi?
  • Herhangi bir ürünün pazarlamasını yapabilir mi?
  • Memur taksi plakası kiralayabilir mi?
  • Devlet memuru aylıksız izin dönemlerinde özel şirketlerde çalışabilir mi?

Devlet Memuru Şirkete Ortak Olabilir mi?

Devlet memurlarının, herhangi bir anonim veya limitet şirketin idare, temsil, yönetim ve denetiminde görev almamak kaydıyla şirket ortaklığı yapmalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Öğretmen Ücret Karşılığı Ders Verebilir Mi?

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) görüşü Özel Eğitim Kurumları Kanununa atıfla bazı hallerde öğretmenlerin ücret mukabilinde ders verebilmesinin önünü açıyor. Buna göre, ihtiyaç duyulması durumunda ve çalıştıkları kurumların izni dâhilinde öğretmenler mesai saatleri dışında olmak şartıyla haftalık ders saatinin yarısı kadar ücretli ders verebilmektedir.

Memurlar Borsada Hisse Senedi Alıp Satabilir Mi?

Memurların borsada işlem yaptıkları şirketlerde görev almamaları kaydıyla şirketlerde hisse sahibi olmaları, alıp satmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.

Devlet Memurları Herhangi Bir Ürün Veya Hizmetin Pazarlamasını Yapabilir Mi?

Ürün veya hizmet pazarlaması serbest girişimcilik faaliyeti olarak değerlendirildiğinden ve ürün satışı sonrası kazanç elde edildiğinden dolayı memurların herhangi bir pazarlama faaliyetinde bulunması yasaklanmıştır. Ayrıca, devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının pazarlama yapması halinde memur, aile yardımı ödeneğinden mahrum bırakılmaktadır.

Devlet Memuru Taksi Plakası Kiralayabilir Mi?

Ticari taksi işletmeciliğinin ‘’Basit Usulde Vergilendirme’’ kapsamında sayılması sebebiyle, bu tür faaliyetler ticari kazanç getiren işler arasında sayılmaktadır. Bu sebeple devlet memurlarının taksi plakası kiralama adı altında yapılan işlerden gelir elde etmesi yasaktır.

Devlet Memuru Aylıksız İzin Dönemlerinde Özel Şirkette Çalışabilir Mi?

Devlet memurlarının aylıksız izin kullandığı dönemde de devlet memurluğundan doğan ödev ve sorumlulukları devam etmektedir. Bu sebeple devlet memuru sıfatının gerektirdiği yükümlülükler gereği başka bir iş yerinde veya şirkette çalışabilmesi söz konusu değildir. Bu tür durumların tespiti halinde memur kademe ilerlemesi cezasıyla karşı karşıya kalacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu