YATIRIM

Devlet Destekli Hayvancılık İşi Kurmak – Hayvancılık Destekleri 2020

Devlet hayvancılık sektöründe yer almak ve faaliyetlerini genişleterek üretime katkı sağlamak isteyen herkese geri ödemesiz hibe ve uygun faiz oranlarıyla uzun vadeli kredi imkânı sunmaktadır. Devlet destekli kredi almak istiyorsanız; sizin için hazırladığımız bu içeriği mutlaka dikkate almalısnız.

Devlet destekli hibe ve krediler hayvancılık faaliyetlerini sürdürenlere yapılabildiği gibi, bu alanda yatırım yapmak isteyen yeni girişimcileri de kapsamaktadır. Ayrıca gençleri hayvancılık sektöründe iş yapmaya teşvik amacıyla sunulan genç çiftçi destekleriyle büyükbaş hayvan hibesi yapılarak sektöre adım atmaları kolaylaştırılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından istenilen şartları yerine getiren herkes, hibe ve uygun kredi koşullarından yararlanabilmektedir.

Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Hibe Desteği

Hayvancılık yaparak sektörü geliştirme amacı taşıyan girişimciler, devlet tarafından verilen 30 bin TL geri ödemesiz teşvike hak kazanmaktadır. Ancak verilen desteğin özellikle büyükbaş hayvan besicileri açısından yeterli olmayacağı düşünüldüğünden çok uygun koşullarda banka kredileri ile desteklenmektedir. Devlet tarafından verilen geri ödemesiz hibe destekleri daha çok hayvancılığa yeni başlayanları teşvik edebilecek düzeyde olup, dileyen herkes beklentileri doğrultusunda kredi başvurusu yaparak işlerini daha da büyütebilmektedir. Genç girişimci olarak devlet tarafından sunulan hibe desteğinden yararlanmak için başvuru sahibinin bazı şartlara uygun olması gerekir.

Hayvancılık Girişimlerinde İnek Hibe Alma Şartları

Devlet tarafından önceki yıllarda yapılmakta olan hayvancılık destekleri 2020 yılı için de geçerli olup, yerli hayvancılığın korunması ve üretiminin artırılmasına yönelik olarak sunulmaya devam etmektedir. Büyükbaş hayvan yetiştiren ve hibe desteğine başvuru yapanların en az 70 m² alana sahip olmaları ve alacakları büyükbaş hayvanların TÜRKVET’e kayıtlı olmaları zorunlu kılınmıştır. Ayrıca alınacak büyükbaş hayvanların,

 • En az 3 adet olmak kaydıyla, 8 aylık erkek melez veya kombine etçi hayvan ırkına mensup olmaları
 • En fazla 1 kez doğum yapmış olmaları
 • Alınacak büyükbaşın manda olması halinde hayvanın 48 aylıktan büyük olmaması
 • Manda dışındaki büyükbaş hayvanların ise 36 aylıktan daha büyük olmaması başvuru şartları arasında yer almaktadır.

İnek Hibesi İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Büyükbaş hayvancılığı teşvik amacıyla verilen 30 bin TL tutarındaki inek hibesine başvurmak için başvuru sahibinin taşıması gereken özellikler aşağıda sıralanmıştır.

 • Başvuru sahibinin 18 yaşından büyük, 41 yaşından küçük olması
 • Her hangi bir işte sigortalı olarak çalışıyor olmaması
 • Daha önce bu tür bir başvuruda bulunmamış olması veya başvuru yapılmışsa sözleşme aşamasına gelindiğinde fesih edilmemiş olması
 • Başvuru yapan kişi evliyse, eşinin de herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmıyor olması büyükbaş hibe başvurusu yapan kişilere sunulan şartlardır.

KOSGEB Tarafından Sunulan Hayvancılık Teşvikleri

Ülke ekonomisini canlandırmak ve hayvancılık sektöründe girişimci sayısını artırmak amacıyla verilen destek ve teşviklerden biri de KOSGEB kanalıyla verilen anlaşmalı hibe kredileridir. Bu kredilerden yararlanabilmek için öncelikle, kredi başvurusunda bulunan kişinin KOSGEB NACE kodları olarak belirlenen alanlarda faaliyet göstermeleri zorunlu kılınmıştır. Genç girişimcilere sağlanan hibe desteği dışında geri ödemesiz destek sunmayan devlet, belirlediği sınırlı alanlarda hibe desteği sağlamaya devam etmektedir.

 • Et ve et ürünleri imalat alanları
 • Balık veya kabuklu deniz ürünlerinin işlenip saklanması
 • Kümes hayvanı etlerinin işlenip saklanması hibe desteği kapsamındadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Verilen Hibe Destekleri

Hayvancılığın teşviki ve geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlemiş bazı illerdeki üreticilere hibe kredi desteği sağlanmaktadır. Bakanlık tarafından verile hibe kredileri yapılan işe ve faaliyetin büyüklüğüne göre %50 ile %100 oran arasında değişiklik göstermektedir. Geçtiğimiz yıl büyükbaş hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlara %50 hibe desteği sağlanırken, ipekböceği yetiştiricilerine sağlanan hibe desteği % 100 olarak verilmiştir. Hayvancılık alanında yatırım yapan ve bunu üretime dönüştürmek için altyapı çalışmalarını sürdüren vatandaşlara verilen hibe kredi oranları şu şekildedir.

 • Hayvan kapasitesi artırımı %50
 • Yeni Hayvan alımı %50
 • Damızlık dişi buzağı alımı %50
 • İnşaat %50
 • Yeni Yatırımlar %50
 • Makine ve ekipman alımı %50
 • Yem karma Makinası %50 şeklindedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık sektörünü desteklemek amacıyla hibe kredisi verilen iller ise, Ankara, Bayburt, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kars, Kastamonu, Manisa, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon’dur.

Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri

Buzağı Desteklemesi

Her buzağı için bir kez olmak üzere devlet tarafından sağlanan desteklerden yararlanabilmek için buzağının TÜRKVET ve e-ıslaha kayıtlı olmaları zorunludur. Buzağıların her iki sistemde bulunan kayıtlarında doğdukları işletme numaraları, cinsiyeti, ana kulak numarası ve doğum tarihleri bulunmalıdır. Ayrıca TÜRKVET kayıtları esas alınmak suretiyle buzağının doğmuş bulunduğu işletmede en az 120 gün yaşamış olması ve programlı aşılarının da veteriner bilgi sisteminde kayıtlı olması gereklidir.

Malak Desteklemesi

İşletmeler bazı şartları yerine getirdiklerinde malak desteğinden yararlanabilmektedir. Buna göre işletmelerin yetiştirmiş olduğu malaklar en az 120 gün boyunca aynı işletmede yaşamış olmalıdır. Bunun yanı sıra küpelenmiş ve doğumdan hemen sonra TÜRKVET veri tabanına kaydedilmiş olmaları, aşılarının tam ve veteriner bilgi sistemine kayıtlı olması gerekir. Malak desteğinden yararlanacak işletmenin damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olmaları da zorunlu kılınmıştır.

Dişi Manda Desteklemesi

Dişi manda desteklemesinden yararlanmak isteyen işletmelerin sahibi oldukları dişi mandaları TÜRKVET’e kayıt ettirmeleri zorunludur. İlave destekleme programına dâhil olan soy kütüğüne katılı dişi mandaların ise, MIS kaydının bulunması gerekir. Ayrıca yetiştirilmekte oldukları işletmelerde en az 5 ay düzenli olarak süt ölçümlerinin yapılmış olması aranan şartlar arasındadır.

Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi

Bu kategoride verilen desteklerden yararlanmak için hayvanların Türkvet kayıtlarının bulunması ve sahip oldukları koyun ve keçiler 15 ay ve üzerinde bulunmaları gereklidir.

Damızlık Ana Arı Üretim Desteklemesi

Sahip oldukları arılarla ilgili bakanlık üretim izni almış olan üreticilerin ana arılarını AKS’ye kayıt ettirmiş olmaları ve ürünlerini üretici örgütüne üye olan işletmelere sattıklarını belgeleyen kişiler arı desteklemesinden yararlanabilmektedir. Bu şartlara haiz olan üreticiler sahip oldukları aktif arılı kovan sayısının %5’ine kadar destek alabilmektedir. Hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi amacıyla verilen yardımlar sahip olunan hayvanların ıslahı ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını da kapsamaktadır. Buna göre destek programı dâhilinde,

 • Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi,
 • Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi
 • Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi
 • Arılı kovan desteklemesi
 • Hayvan hastalığı tazminat desteklemesi
 • Sürü yöneticisi istihdam desteği
 • Hastalıktan arı işletme desteklemesi
 • Hayvan genetiklerinin yerinde korunma desteklemesi gibi birçok farklı alanda destek uygulamaları sürdürülmektedir.

Hayvancılık Desteğinde Ödeme Tutarları

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan değişiklikler sonrasında yapılan destekleme tutarlarında önemli değişiklikler meydana gelmiş bulunmaktadır. Destek programına uygunluğu onaylanmış ve aşıları tamamlanmış bulunan hayvanlara yönelik destek uygulamasında ödenecek yeni tutarlar aşağıdaki gibidir.

 • Malak desteği (81 ilde) 4 ay ve üzeri malaklara 350 TL
 • Anaç Mandalara 250 TL
 • Malak 150 TL
 • Soy Kütüğü ( 81 ilde) 500 TL
 • Manda (Soy kütüğüne kayıtlı) 400 TL
 • Malak  ( Soy kütüğüne kayıtlı) 400 TL
 • Yetiştiricilik Bölgesi illeri 200 TL
 • Döl Kontrolü 50 TL

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ise gerekli birliklere üye olmaları halinde koyun-keçi başına 25 TL destek verilmektedir. Ayrıca Siirt, Mardin ve Şırnak’ta anaç tiftik keçisi yetiştiren üreticilere hayvan başına 20 TL, kararname hükmünde belirtilen şartlara uyum gösteren üreticiler tarafından sağlanan tiftiğin kilosuna 30 TL ödeme yapılmaktadır.

İpekböceği üretimini desteklemek amacıyla yapılan ödemeler kutu ve koza sayısına göre değişkenlik göstermekte, her bir adet için 70 TL destek sunulmaktadır. Ayrıca kilogram olarak hesaplanan her bir yaş koza için devlet 50 TL destek vermektedir.

Arıcılık yaparak hayvancılığa destek veren üreticileri ana arı, damızlık ana arı, ve arılı kovanları için ayrı ayrı destek alabilmektedir. Buna göre ana arı için 15 TL, damızlık arı için adet başına 40 TL, arılı kovan başına 10 TL devlet desteği sunulmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu