PRATİK BİLGİLER

İmza Sirküsü Nereden Alınır?

İmza sirküsü, kurum ve kuruluşlarda görev yapan yetki sahiplerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan bir işlemdir. Maddi gerçeğin açığa çıkarılması adına hukuki süreçlerde büyük öneme sahip olan imza sirküleri, şirket veya kurumlara ait evraklar üzerinden yapılması muhtemel sahtecilik olaylarının önüne geçebilmek amacıyla düzenlenir. Kurum ve kuruluşları temsil yetkisiyle görevlendirilmiş olan kişilerin imza sirkülerinin bulunması zorunludur. Düzenlenen imza sirkülerinde kurum veya kuruluşlar tarafından yetkilendirilen kişi veya kişilerin birden fazla imza örneği ve bu kişilerin yetkili olduğunun tasdik edildiği noter belgeleri bulunur.

İmza Sirküleri Ne Amaçla Kullanılır?

İmza sirküleri kişi, kurumsal yapılar veya işletmelerin faaliyetleri sırasında karşılaşmaları muhtemel sahtecilik sorunlarının önlenmesi adına düzenlenmektedir. Bir anlamda temsil ve yetki anlamına da gelen imza sirküsü,

  • Kurum veya kuruluşlarda devam eden faaliyetler sırasında herhangi bir sebebe bağlı olarak ortaya çıkması muhtemel sorunlarda yetki ve sorumluluk sahiplerinin kimler olduğunun belirlenmesini sağlar.
  • Ticari faaliyet kapsamında hizmet üreten hemen her alanda kullanılması zorunlu bulunan imzaların sahtecilik yapılarak taklit edilmesini önlemek adına gereklidir.
  • İmza sirküleri sahteciliği önleyeceği gibi, ticari faaliyetler sırasında ortaya çıkabilecek hukuki sorunlarda yetkili kişiler tarafından düzenlenmiş vesikaların yasal olarak geçerli kabul edilmesini de sağlayarak imza sahiplerini yasal güvence altına alır.

İmza Sirküsü Nasıl ve Nereden Alınır?

İmza sirküleri noterlere yapılacak olan başvurular sonucunda alınabilir. Oldukça kısa süreler içerisinde hazırlanarak kullanıma hazır hale getirilen imza sirküsü bedeli karşılığında hazırlanarak ilgili kişiye teslim edilir. İmza sirküsü başvurusu yapacak olan kişi veya kurumlar,

  • Adına imza sirküsü çıkacak kişi veya kişilerin nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopisi
  • Kurumun faaliyet alanı ve kurumsal kimliğinin yayınlanmış olduğu sicil gazetesi
  • Vergi levhası ile birlikte başvuru yapmalıdır.

Gerekli olan tüm belgelerin eksiksiz olarak notere sunulmasının ardından adına imza sirküsü çıkacak olan kişi veya kişiler 2 adet belgeye en az 3 adet imza örneği atarak işlemi tamamlayacaktır.

İmza Sirkülerinin Geçerlilik Süreleri?

İmza sirküleri kurum ve kuruluşların temsil ve yetki anlamında görevlendirdiği kişiler için zorunluluk arz etmektedir. İmza sirkülerinin geçerlilik süreleri de, kurum veya kuruluşun kişilere verdiği görevin süresine göre farklılık gösterir. Ticari faaliyette bulunan işletmelerde yönetici olarak görevlendirilen kişi veya kişilerin görev süreleri sona erdiğinde imza yetkileri de ortadan kalkar.

Limitet Şirketlerde İmza Sirküsü Geçerlilik Süresi

Bu tür şirket yapılarında müdür olarak görevlendirilen kişi veya kişiler süresiz olarak görevlendirilir. Bu sebeple imza sirkülerinin geçerliliği görevde kaldıkları sürece işlevseldir. Herhangi bir sebebe bağlı olarak görevin sona ermesi halinde imza sirküsü geçerliliğini yitirir. Bazı hallerde ise, müdür veya temsil yetkisine sahip kişilerin yetkileri süre ile kısıtlanmıştır. Bu tür durumlarda notere başvuru yapılarak süre uzatılabilmektedir.

Anonim Şirketlerde İmza Sirkülerinin Geçerlilik Süresi

Anonim şirketler gerek yapı, gerekse yönetim şekli açısından farklıdır. Bu tür şirketlerde yönetim kurullarında görev alanlar 3 yılda bir yapılan seçimle yetki ve temsil haklarına sahip olurlar. Bu sebeple imza sirkülerinin geçerliliği yeniden seçilmeleri halinde yetki ve görevleri ile birlikte imza sirkülerinin süresi de 3 yıl daha uzar. Yönetim tarafından yeniden görev ve yetkilendirme yapılmayan kişilerin imza sirküleri ise geçerliliğini kaybeder. İmza sirkülerinin süreleri işletmelerin görev ve temsil yetkilerini kendi ihtiyaçlarına göre değiştirmesine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu işlemdeki temel mantık, işletmeler adına yetki ve temsil görevi üstlenenlerin görev yaptıkları süre içerisinde meydana gelebilecek hukuki sorunlarda şirket tüzel kişiliğinin koruma altında tutulmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu