PRATİK BİLGİLER

Ek İş Yaparsam KYK Bursum Kesilir Mi?

Eğitim hayatını yükseköğrenim kurumlarında sürdüren ve devletten burs alan milyonlarca öğrenci, gelir yetersizliği sebebiyle okurken çalışmak zorunda kalmaktadır. Ancak bazı durumlarda devlet tarafından verilen bursların kesilmesi söz konusu olabilmektedir.

Eğitim hayatını sürdürmekte iken aynı zamanda ek iş yaparak hayatını idame ettiren öğrenciler tarafından merak edilen husus, part time veya full time olarak çalışan öğrencinin KYK bursunun kesilip kesilmeyeceğidir. Bu yazımızda hangi hallerde devlet bursunun kesileceğini ve ek iş yapan öğrencilerle ilgili güncel durumu araştırdık.

KYK Bursu Nedir?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından maddi durumu yetersiz üniversite öğrencilerine devlet tarafından verilen nakdi destek KYK bursu olarak adlandırılmaktadır. Üniversite eğitimin başlamasıyla birlikte verilmeye başlanan ve 4 yıl süreyle her ay düzenli olarak ödenen KYK bursu, devletin öğrenciye karşılıksız olarak verdiği ve geri ödemesi olmayan bir yardımdır.

Yapılan son düzenlemeyle 2020 yılı için aylık 550 TL olarak belirlenen KYK bursu, önceki dönemlerde öğrencinin çalışması halinde kesiliyor iken, yönetmelikte yapılan değişiklikle burs kesintileri ile ilgili yeni kararlar yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Tam veya Yarım Zamanlı Çalışan Öğrencinin KYK Bursu Kesilir mi?

KYK tarafından öğrencilere maddi destek amacıyla verilen bursla ilgili olarak yürürlüğe konulan bir önceki yönetmelikte ‘’en az asgari ücret aylık veya ücretle bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler burs alamazlar’’ ibaresi yer almakta ve çalışan öğrencilere verilen burs kesilmekteydi.

Ancak yeni uygulamaya konulan yönetmelikte belirtildiği üzere, yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak herhangi bir iş yerinde ücret karşılığı çalışan öğrencilerin KYK bursu kesilmeyecektir.

Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni KYK bursu yönetmeliğinde burs ve kredi tahsisi konusunda bazı değişiklikler yapılmış olup, eğitim süreci içerisinde ek bir işte çalışan öğrencilerle ilgili yeni düzenlemeye gidilmiştir.

Buna göre, ‘’Kredi alan öğrencilerden; kredi almaya başladıktan sonra burs aldıkları veya en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri kesilir’’ şeklindeki 29 madde yürürlükten kaldırılarak, eğitimlerini sürdürmekte iken çalışan öğrencilerin burslarından kesinti yapılması durdurulmuştur.

KYK Bursu Hangi Durumlarda Kesilir?

Öğrencinin her hangi bir ek gelir amacıyla çalışıyor olması KYK bursunun kesilmesi için bir sebep oluşturmazken, bazı hallerde devlet burs ödemesini durdurmaktadır.

 • KYK bursları veraset yoluyla aile bireylerine geçmez, bu sebeple burs alan öğrencinin vefatı durumunda vefat ettiği ay itibarıyla burs ödemesi kesilir.
 • Öğrencinin 4 yıl eğitim hayatını tamamlaması ancak, mezun olamaması durumunda KYK bursu kesilir.
 • KYK bursu öğrencinin normal eğitim süresiyle sınırlıdır. Tıp öğrencileri 60 ay, 4 yıl eğitim gören bir mühendislik öğrencisi 48 ay burs yardımından yararlanabilir. Eğitimin mezun olunamaması sebebiyle uzaması, bursun uzaması için bir sebep değildir.
 • Öğrencinin KYK bursundan yararlanmaya devam edebilmesi için not ortalamasının 2.00 ve üzerinde olması gerekir. Aksi durumda burs ödemesi durdurulur.
 • Öğrencinin eğitim süreside işlediği disiplin suçları da burs kesintisinin sebeplerinden biridir. Öğrencinin disiplin suçu işlemiş olması ve bu suçu tekrarlaması halinde burs kesilir.
 • Hazırlık sınıfında olup sınıfı geçemeyen öğrencilerin bursu kesilir.
 • Eğitime devam etmeme kararı alarak 2 dönem üst üste kayıt yaptırmayan öğrencilerin 2. dönem itibarıyla aldıkları burs kesilir.
 • Öğrenci 2 yıl eğitim gördüğü bölümden bir başka bölüme geçerek o bölümde de okumaya devam etmesi gibi durumlarda 4 yıllık eğitim süresi göz önünde tutularak mezuniyete 1 yıl kalmış olsa bile burs kesilir.

Bursun kesilme sebeplerinden biri de, öğrencinin herhangi bir suç sebebiyle yargılanmış bulunduğu bir dava sonucunda kesin hüküm ile ceza almasıdır.

Kimler KYK Bursuna Başvuru Yapabilir?

Devlet tarafından geri ödemesiz olarak verilen KYK bursundan faydalanmak için bazı kıstaslar belirlenmiş bulunmaktadır.

 • İki yıllık üniversite okuyan öğrenciler (Ön Lisans)
 • Dört yıllık üniversite okuyan öğrenciler (Lisans)
 • Şehit, gazi çocukları veya hem anne hem de babasını kaybetmiş olan Açık Öğretim öğrencileri
 • Hazırlık sınıfı hariç olmak kaydıyla, Yüksek Lisans ( Master ve Doktora) öğrencileri
 • Vakıf üniversitelerinde eğitim gören yüksekokul öğrencileri
 • LYS sınav sonuçlarına göre sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabancı dil bölümünde ilk 100’e girenler
 • Milli formayı giyerek ülkesi adına müsabakalara katılan Amatör sporcu olan öğrencilere KYK bursu verilir.

Yukardaki şartlara haiz olan öğrenciler başvuru yaptıkları takdirde eğitimlerinin birinci yılında başlamak üzere 4 yıl süreyle her ay düzenli olarak KYK bursu alabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu