Çek, Bono ve Poliçe İptali

Çek, Bono ve Poliçe İptali
11 Ocak 2017 tarihinde eklendi, 66 kez okundu.

Çek, bono ve poliçeler hepimizin hayatında önemli yer tutan kıymetli evraklardır. Bu gibi kıymetli evrakların ticari hayatta da birçok kolaylıklar sağladığı tartışmasızdır. Peki bu evrakları kaybettiğimiz zaman ne gibi riskler ve sonuçlarla karşı karşıya kalırız.

 Kıymetli evraklar, günlük hayatta ödeme yerine kullanılan evraklardan olduğu için bunların zarar görmesi veya kaybolması durumunda kişilerin başvurabileceği birtakım hukuki yollar mevcuttur. Bunlardan en önemlisi de kıymetli evrakın iptali davalarıdır.

 Elinde bulunan çek bono veya poliçeyi kaybeden kimsenin artık bu evraklara dayanarak hak iddia etmesi ve bunlardan faydalanması şüphesiz ki zorlaşacaktır. Bu gibi durumlarda kişilerin, çekin veya bononun zayii olduğu, yani kaybolduğu veya zarar gördüğü yerdeki asliye ticaret mahkemelerine bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

 Çek/Bono iptal davası açmak isteyen kişi, yetkili olmalıdır. Çeklerde yetkili, çeki elinde bulunduran, bu çekten faydalanacak kişiyken; bonolarda ise ciro sıralamasında son sırada yer alan kişidir.

 Çek/Bono iptali davalarında karşı taraf yoktur. Davayı istemde bulunan sıfatıyla açmanız yeterlidir. Bu davalarda davacı veya davalı sıfatları yer almaz. Tek taraflı davalardır.

 Dava dilekçesinde çek veya bononun temel bilgileri ve ne zaman zayii olduğuyla ilgili somut ve inandırıcı bilgiler bulunmalıdır. Eğer mahkeme dilekçeyi inandırıcı bulursa, çek veya bono hakkında bilgi sahibi olan veya bunları elinde bulunduran kişileri mahkemeye davet etmek ve elindeki belgeleri sunmak üzere ilan verir. Mahkemenin belirleyeceği bu süre en az 6 aydır. 6 aydan sonra mahkeme zayii olmuş veya kaybolmuş kıymetli evrakın iptaline karar verir.

 İptal kararından sonra davayı açan kişi, bu çeke dayanarak hak iddiasında bulunabilir. Böylece söz konusu mahkeme kararına dayanarak çeki veya bonoyu ödemekle yükümlü kişilere ihtarname çekebilir veya icra takibinde bulunabilirler.

 Örnekle açıklamak gerekirse; Ahmet Bey, Hakkı Bey’den aldığı 10.000 TL değerindeki senedi kaybetmiştir. Bu durumda Ahmet Beyin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine senedi kaybettiğini belirten bir dilekçe ile istemde bulunması gerekmektedir. Mahkeme bu talebi inandırıcı bulursa, ticaret sicil gazetesine en az 6 ay süreli bir ilan verecektir. Bu süre içerisinde senedi bulan veya senet hakkında bilgisi bulunan kimseler mahkemeye herhangi bir bilgi vermezlerse 6 ay sonra mahkeme bu senedin iptal edilmesine karar verecektir. Böylelikle Ahmet Bey bu iptal kararına dayanarak Hakkı Bey’den senedin bedelini talep edebilecek veya Hakkı Bey aleyhine icra takibine girişebilecektir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git